Personvern

Personvern-policy i samsvar med General Data Protection Regulation (GDPR) 


General Data Protection Regulation (GDPR) er en ny personvernforordning i EU som trer i kraft den 25. mai 2018. I den forbindelse vil PR Produkter presisere hvordan selskapet behandler personopplysninger. 

Ansvarlig 

PR Produkter, Bøleveien 131, 3713 Skien, org nr  996 229 041 er ansvarlig for de personopplysningene som innhentes og behandles av PR Produkter.

Hva brukes opplysningene til? 

De opplysningene som innhentes brukes for å gjennomføre den leveransen PR Produkter og kunden er blitt enige om. Navn, telefonnummer, e-postadresser samt leverings- og postadresser er opplysninger PR Produkter samler i sitt kunderegister. I kunderegisteret registreres organisasjonsnummer, men aldri personnummer (med mindre kundens firma er et enkeltmannsforetak). Opplysninger brukes også til å muliggjøre generell formidling av informasjon, som utsending av vår katalog og/eller prisliste, nyhetsbrev og informasjon via epost eller post. Kunden har alltid muligheten til å takke nei til eller avregistrere seg fra denne informasjonen. 

Opplysninger som deles med tredjepart 

PR Produkter bruker eksterne tredjeparter når det gjelder tjenester som forretningssystem, e-handelsplattform, e-post og sikkerhetskopier i en nettsky. Før opplysninger eller informasjon deles med tredjepart, påser PR Produkter via skriftlig dokumentasjon fra den berørte parten at lovgivningen, i dette tilfellet, GDPR etterfølges. 

Lagring og lagringstid 

PR Produkter lagrer opplysningene dine så lenge de er nødvendige for å oppfylle de formålene opplysningene fra begynnelsen var tiltenkt for. Opplysningene kan også lagres i den perioden som er pålagt ved gjeldende lov. PR Produkter har løpende rutiner for og vil også påse at vi ikke lagrer unødvendige opplysninger, og vi minimerer lagringstiden i så stor utstrekning som mulig. Opplysninger som har vært inaktive i en lengre periode vil bli slettet. Vi er imidlertid pålagt å lagre bestillinger og transaksjonshistorikk i forretningssystemet vårt av de lovene og reglene for bokføring. Informasjon som samles inn etter samtykke Når vi samler inn informasjon eller opplysninger til et annet formål enn de som er nevnt i denne policyen eller ikke omfattes av en annen lov, for eksempel kundeundersøkelser, vil PR Produkter gi deg informasjon om dette og også gi deg muligheten til å aktivt samtykke i dette. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, og da slettes informasjonen omgående. Sikkerheten til personopplysningene dine hos PR Produkter behandles kun den informasjonen og de opplysningene som trengs av de personene som trenger den for å kunne gi deg den beste servicen og gjennomføre det som er avtalt og forventes av oss som leverandør. Ved mistanke om lovbrudd eller inntrengning vil vi omgående kontakte den norske datainspeksjons tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for å iverksette de tiltakene loven krever.

Endringer i personvernet

Vi har rett til når som helst å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør endringer i retningslinjene for personvernet, vil du bli informert om dette på ditt neste besøk til nettstedet.
Hvis du ikke godtar de reviderte retningslinjene, har du ikke mulighet til å fortsette å bruke nettstedet og personopplysningene kan slettes.

Versjoner

Dette er versjon 1.0 av selskapets personvern, datert 19.09.18

Skien, 19.09.2018
Marianne Tangen
marianne@prprodukter.no
PR Produkter.